Search

Adultní tumor z buněk granulozy
Ve zkratce

  • nonepieteliální
  • hormonální sekrece - nejčastěji estrogeny, vzácněji androgeny
  • max.výskyt kolem 60-ti let, jednostranně
  • u 1/4 pacientek hyperplazie endometria až adenoca  (sekrece estrogenů)
  • klinika - UZ cystické  pánevní rezistence v peri a postmenopauzálním věku
  • 50% produkce  protein S100-B
  • nádory do 5 cm stadia IA lze při příznivých histopatologických kriteriích ponechat pouze na dispenzarizaci - dispenzarizace doživotní - možnost  recidivy v dlouholetém odstupu
  • prognostické faktory - kompletní operační výkon,nepřítomnost ruptury, velikost nádoru, jaderné atypie 
  • jinak chemoth - DDP, ADB , nebo BEP
  • prognóza přízniváČlánky


Odkazy