Search

Karcinom prostaty - velmi nízké riziko rekurence

Výhled přežití

  1. watchful waiting vyčkávání s terapií u pacientů polymorbidních starších do objevení symptomů  a poté hormon. manipulance či pal. léčba
  2. méně jak 20 let  - AKTIVNÍ SLEDOVÁNÍ u pacientů s velmi nízkým rizikem 
    1. sůedování PSA  á  3-4m
    2. dig. rek. vyš.  (DRE) á 3-6m
    3. biopsie á 1 rok či při elevaci PSA
            Indikace k zahájení léčby: zvýšení G, PSA , PSA - doubling time
    3.  přežití více jak  20 let - jako pacient nízkého rizika