Search

ASCO 2011 – i tady se píše historie

MEDICAL TRIBUNE CZ > ASCO 2011 – i tady se píše historie

..Odhaduje se, že v USA nyní žije přes 12 milionů lidí, jimž byl někdy diagnostikován zhoubný nádor (v ČR 400 000)


.. Během uplynulých čtyř dekád se podíl nemocných s pětiletým a delším přežitím zvýšil o 18 %...
   ...webové stránky cancerprogress. net, kde jsou u jednotlivých solidních nádorů na časových osách interaktivně zobrazeny nejvýznamnější pokroky, k nimž od roku 1970 došlo. 


...shrnutí těch nejpodstatnějších sdělení se pod názvem Best of ASCO poprvé koná i v České republice – proběhne v pražském TOP hotelu 10. září.