Search

Lékaři by neměli před pacienty tajit, že nemocnice nemá na léčbu

MEDICAL TRIBUNE CZ > Lékaři by neměli před pacienty tajit, že nemocnice nemá na léčbu:

..Občanské sdružení Platforma zdravotních pojištěnců připravilo pozměňovací návrh k chystané reformě zdravotnictví. Pacient by měl být informován, pokud nemocnice nemá vybavení či dostatek financí od zdravotních pojišťoven na léčbu jeho nemoci...