Search

Víno jako prevence kardiovaskulárního postižení

Resveratrol was first isolated from Senna quin...Image via WikipediaKapitoly z kardiologie 3/2011
24.10.2011 14:15
Zdroj: Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře
Autor: Jan Škrha 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Enhanced by Zemanta