Search

Antivirotika proti Alzheimerově chorobě?

MEDICAL TRIBUNE CZ > Antivirotika proti Alzheimerově chorobě?

..Přítomnost herpes simplex viru typu 1 (HSV1) v mozku lidí nesoucích rizikové dědičné vlohy pro Alzheimerovu chorobu zvyšuje významně riziko propuknutí tohoto neurodegenerativního onemocnění. V přítomnosti HSV1 dochází k akumulaci beta‑amyloidu a abnormálně fosforylované formy proteinu tau. Oba proteiny se významně podílejí na patologických změnách mozku pacientů s Alzheimerovou chorobou. Virová DNA byla detekována zcela specificky přímo v amyloidních placích...