29.04.12

Helicobacter a koncentrace HbA1c

Scanning electron micrograph of Helicobacter b...
Scanning electron micrograph of Helicobacter bacteria (originally classified as Flexispira rappini, now deprecated). Obtained from the CDC Public Health Image Library. Image credit: CDC/Dr. Patricia Fields, Dr. Collette Fitzgerald (PHIL #5715), 2004. (Photo credit: Wikipedia)
MEDICAL TRIBUNE CZ > Helicobacter a koncentrace HbA1c
Enhanced by Zemanta

Nová diabetologie – nová teorie pro praxi

MEDICAL TRIBUNE CZ > Nová diabetologie – nová teorie pro praxi

Od srpna bude těžší dostat lázeňskou léčbu na pojišťovnu

MEDICAL TRIBUNE CZ > Od srpna bude těžší dostat lázeňskou léčbu na pojišťovnu

Antibiotika a rezistence na ně z pohledu zdravotních pojišťoven

MEDICAL TRIBUNE CZ > Antibiotika a rezistence na ně z pohledu zdravotních pojišťoven

14.04.12

FDA aktualizuje údaje o statinech

Diagram of statin actions in humans
Diagram of statin actions in humans (Photo credit: Wikipedia)
MEDICAL TRIBUNE CZ > FDA aktualizuje údaje o statinech

...malý nárůst rizika zvýšení glykémie a rozvoje diabetu druhého typu
...ři užívání statinů mohou vyskytnout určité kognitivní poruchy, neboť u některých pacientů byla pozorována ztráta paměti a zmatenost.
Enhanced by Zemanta

Translate

Antitrombotika dnes

Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz