Search

FDA aktualizuje údaje o statinech

Diagram of statin actions in humans
Diagram of statin actions in humans (Photo credit: Wikipedia)
MEDICAL TRIBUNE CZ > FDA aktualizuje údaje o statinech

...malý nárůst rizika zvýšení glykémie a rozvoje diabetu druhého typu
...ři užívání statinů mohou vyskytnout určité kognitivní poruchy, neboť u některých pacientů byla pozorována ztráta paměti a zmatenost.
Enhanced by Zemanta