Přeskočit na hlavní obsah

Hyponatremia in Critical and Neurocritical Care Settings: A Look at Vasopressin Receptor Antagonists

Selective non-peptide vasopressin receptor ant...
Selective non-peptide vasopressin receptor antagonist. (Photo credit: Wikipedia)
Hyponatremia in Critical and Neurocritical Care Settings: A Look at Vasopressin Receptor Antagonists
Enhanced by Zemanta

Populární příspěvky z tohoto blogu

Kalkulátor převodu mmol - g

1mol je jednotkou látkového množství je podle SI


Mezi běžně užívané násobky a zlomky1 molpatří

1 mmol = 0,001 mol1 kmol = 1 000 mol.Hmotnost 1 mol můžeme pro běžné počítání chápat jako relativní molární (atomovou, molekulovou) hmotnost vyjádřenou v gramech.
On-line kallkulátor molekulových hmotností prvků či celých sloučenin  najdete zde 


Pro převod nejčastěji sledovaných minerálů jsem vytvořila malou pomůcku. K použití zde

Kalkulátory v medicíně

Anatomie