Search

Paliativní péče v ČR v roce 2013 | Česká společnost paliativní medicíny

Paliativní péče v ČR v roce 2013 | Česká společnost paliativní medicíny


  • 7. 3. 2013
Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP vydává zprávu o stavu paliativní medicíny v České republice, obsahující základní epidemiologická data a charakterizující potřebu paliativní péče v ČR.