Search

Evropský soud: Švýcaři musí zpřesnit právo o eutanazii

MEDICAL TRIBUNE CZ > Evropský soud: Švýcaři musí zpřesnit právo o eutanazii


  • Eutanazie je ve Švýcarsku legální od roku 1942. Zákon umožňuje poskytnout jiné osobě prostředky ke spáchání sebevraždy pod podmínkou, že pomocník nemá ze smrti osobní prospěch. Většina lidí, kteří tento zákon využívají, je nevyléčitelně nemocná. Část však chce život ukončit kvůli slepotě, depresím, trvalé neschopnosti či vysilujícím psychickým problémům.
  • Tzv. aktivní eutanazii umožňují také zákony v Belgii, v Lucembursku a v Nizozemsku. 
  • Ve Spojených státech je na federální úrovni nelegální, ale umožňují ji zákony ve státech Oregon a Washington.
  • Dalších sedm evropských států - Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Německo a Švédsko - umožňují pasivní eutanazii, tedy zastavení léčby (včetně odpojení od přístrojů) nevyléčitelně nemocného pacienta na jeho žádost.