Search

Horké léto v Evropské lékové agentuře

Evropská léková agentura (EMA) na svých stránkách uvádí, že poslední zasedání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) 28. června 2013 bylo nejnáročnější v historii. Bylo totiž přijato 36 rozhodnutí! Doufejme, že 10 novinek doporučených k registraci a několik rozšíření indikací stávajících léčivých přípravků znamená blýskání na lepší časy ve farmaceutickém průmyslu.

MEDICAL TRIBUNE CZ > Horké léto v Evropské lékové agentuře
Enhanced by Zemanta