Přeskočit na hlavní obsah

Novinky v léčbě karcinomu prostaty

dborný program tradičních Staškových dní pořádaných Onkologickou klinikou 1. LF UK a VFN každoročně odhaluje „horká“ onkologická témata a stává se platformou pro otevřenou diskusi. Letošní XVIII. Staškův den byl počátkem dubna zaměřen i na farmakoterapii karcinomu prostaty. 

čtěte na MEDICAL TRIBUNE CZ

Populární příspěvky z tohoto blogu

Kalkulátor převodu mmol - g

1mol je jednotkou látkového množství je podle SI


Mezi běžně užívané násobky a zlomky1 molpatří

1 mmol = 0,001 mol1 kmol = 1 000 mol.Hmotnost 1 mol můžeme pro běžné počítání chápat jako relativní molární (atomovou, molekulovou) hmotnost vyjádřenou v gramech.
On-line kallkulátor molekulových hmotností prvků či celých sloučenin  najdete zde 


Pro převod nejčastěji sledovaných minerálů jsem vytvořila malou pomůcku. K použití zde

Kalkulátory v medicíně

Regulace rychlosti infuze

Počet kapek za minutu dle použitého setu
standartní set  20kapek =1mltransfuzní set  15kapek =1ml dětský inf.set  60 kapek =1mlVýpočet:

Počet kapek za minutu = (Objem aplikovaného roztoku (ml)x počet kapek v ml) /doba trvání infuze