Search

Novinky v léčbě karcinomu prostaty

dborný program tradičních Staškových dní pořádaných Onkologickou klinikou 1. LF UK a VFN každoročně odhaluje „horká“ onkologická témata a stává se platformou pro otevřenou diskusi. Letošní XVIII. Staškův den byl počátkem dubna zaměřen i na farmakoterapii karcinomu prostaty. 

čtěte na MEDICAL TRIBUNE CZ