Přeskočit na hlavní obsah

Srdeční frekvence: klinický ukazatel a marker rizika

MEDICAL TRIBUNE CZ > Srdeční frekvence: klinický ukazatel a marker rizika

..Srdeční frekvence významně ovlivňuje energetickou přeměnu srdce. Má prognostický význam v rámci primární prevence. Dosud však nebyly provedeny intervenční studie, a proto neexistuje obecně platné doporučení týkající se cíleného snižování srdeční frekvence jako terapeutické metody k redukci kardiovaskulárního rizika. Zrychlená klidová srdeční frekvence zvyšuje u pacientů s arteriální hypertenzí riziko kardiovaskulárních příhod. V rámci klinického hodnocení by se měla vždy brát v úvahu srdeční frekvence změřená palpací. Srdeční frekvence má vliv na prognózu pacientů s ischemickou chorobou srdeční, zvláště po infarktu myokardu. Pacienti se stabilní ischemickou chorobou srdeční by měli mít klidovou srdeční frekvenci < 60/min. Zrychlená srdeční frekvence zhoršuje prognózu pacientů s chronickým srdečním selháním. Hraniční hodnota činí pro tyto pacienty 70/min. Ke snížení počtu hospitalizací by při srdeční frekvenci > 70/min měl být k beta‑blokátorům přidáván ivabradin....

Populární příspěvky z tohoto blogu

Kalkulátor převodu mmol - g

1mol je jednotkou látkového množství je podle SI


Mezi běžně užívané násobky a zlomky1 molpatří

1 mmol = 0,001 mol1 kmol = 1 000 mol.Hmotnost 1 mol můžeme pro běžné počítání chápat jako relativní molární (atomovou, molekulovou) hmotnost vyjádřenou v gramech.
On-line kallkulátor molekulových hmotností prvků či celých sloučenin  najdete zde 


Pro převod nejčastěji sledovaných minerálů jsem vytvořila malou pomůcku. K použití zde

Kalkulátory v medicíně

Anatomie