10.12.14

Srdeční frekvence: klinický ukazatel a marker rizika

MEDICAL TRIBUNE CZ > Srdeční frekvence: klinický ukazatel a marker rizika

..Srdeční frekvence významně ovlivňuje energetickou přeměnu srdce. Má prognostický význam v rámci primární prevence. Dosud však nebyly provedeny intervenční studie, a proto neexistuje obecně platné doporučení týkající se cíleného snižování srdeční frekvence jako terapeutické metody k redukci kardiovaskulárního rizika. Zrychlená klidová srdeční frekvence zvyšuje u pacientů s arteriální hypertenzí riziko kardiovaskulárních příhod. V rámci klinického hodnocení by se měla vždy brát v úvahu srdeční frekvence změřená palpací. Srdeční frekvence má vliv na prognózu pacientů s ischemickou chorobou srdeční, zvláště po infarktu myokardu. Pacienti se stabilní ischemickou chorobou srdeční by měli mít klidovou srdeční frekvenci < 60/min. Zrychlená srdeční frekvence zhoršuje prognózu pacientů s chronickým srdečním selháním. Hraniční hodnota činí pro tyto pacienty 70/min. Ke snížení počtu hospitalizací by při srdeční frekvenci > 70/min měl být k beta‑blokátorům přidáván ivabradin....

Žádné komentáře:

Okomentovat

Translate

Příprava pacienta k náročným onkochirurgickým výkonům

3. 7. 2018   MUDr. Jiří Dvorský   (MOÚ Brno, Anesteziologicko-resuscitační oddělení) Přednáška, určená pro praktické lékaře, shrnuj...