Přeskočit na hlavní obsah

Radiační zátěž


Jak přistupujeme k hodnocení dávek, které jsou spojeny s RTG vyšetřením 

Při hodnocení míry ozáření člověka vycházíme z orgánových dávek. 
  • Orgánové dávky (v jednotkách mGy) se pro konvenční RTG vyšetření pohybují od 0,01 mGy (pro vyšetření končetin) po jednotky mGy (pro vyšetření orgánů v břišní dutině). 
  • Při CT vyšetření jsou orgánové dávky řádově vyšší a pohybují se v desítkách mGy. 
  • Největší zátěž představují zejména vícefázová a opakovaná CT vyšetření a intervenční výkony. 
  • Z orgánových dávek lze stanovit efektivní dávku (s jednotkou milisievert - mSv), která umožňuje sčítat a vzájemně porovnávat míru ozáření z různých zdrojů a způsobů ozáření člověka. 
  • Hodnoty efektivních dávek, které člověk v průběhu života obdrží od všech způsobů ozáření, se sčítají. 
  • S pomocí veličiny efektivní dávky lze vyjádřit: - tzv. kolektivní dávku z lékařského ozáření, která představuje součet efektivních dávek všech vyšetřovaných pacientů - tzv. přídatné celoživotní riziko ionizujícího záření, které je charakterizováno jako pravděpodobnost, že ve skupině vyšetřovaných pacientů dojde k indukci letálního nádoru. Při tom je třeba vzít v úvahu, že toto přídatné celoživotní riziko je pouze malým příspěvkem k obecnému riziku úmrtí na některé (spontánní) nádorové onemocnění (25 %ZDROJ

Populární příspěvky z tohoto blogu

Kalkulátor převodu mmol - g

1mol je jednotkou látkového množství je podle SI


Mezi běžně užívané násobky a zlomky1 molpatří

1 mmol = 0,001 mol1 kmol = 1 000 mol.Hmotnost 1 mol můžeme pro běžné počítání chápat jako relativní molární (atomovou, molekulovou) hmotnost vyjádřenou v gramech.
On-line kallkulátor molekulových hmotností prvků či celých sloučenin  najdete zde 


Pro převod nejčastěji sledovaných minerálů jsem vytvořila malou pomůcku. K použití zde

Kalkulátory v medicíně

Regulace rychlosti infuze

Počet kapek za minutu dle použitého setu
standartní set  20kapek =1mltransfuzní set  15kapek =1ml dětský inf.set  60 kapek =1mlVýpočet:

Počet kapek za minutu = (Objem aplikovaného roztoku (ml)x počet kapek v ml) /doba trvání infuze