23.03.18

Role melatoninu a modrého světla při poruchách spánku

MEDICAL TRIBUNE CZ > Role melatoninu a modrého světla při poruchách spánku:

Medical Tribune 4/2018
20.03.2018 14:34
Zdroj: MT
Autor: kolPoznámky

  • V podobě zpožděné fáze spánku jí trpí podle posledních odhadů až 17 procent mladé populace.
  • Cirkadiánní rytmus je určován centrálními biologickými hodinami člověka, jejichž činnost pomáhá řídit denní světlo. U lidí tento rytmus ovlivňuje nejen spánek, ale i chování, produkci hormonů, tělesnou teplotu či metabolismus. Po setmění začíná lidské tělo vylučovat spánkový hormon melatonin, který je určující pro rytmus spánku a je signálem, že je vhodný čas k odpočinku.
  • melatonin ovlivňuje oběh krve, krevní tlak, tělesnou teplotu, metabolismus cukrů, tuků i bílkovin. Ovlivňuje také produkci pohlavních hormonů, imunologické reakce organismu, průběh stárnutí, chování a má ochranný vliv při vzniku metastáz nádorových onemocnění,“ 
  • Obrazovky počítačů, tabletů a mobilů vyzařují světlo, zejména spektrum modrého světla je velice nebezpečné, protože brání vylučování melatoninu
  • rostoucím věkem  sekrece melatoninu klesá,i následkem dlouhodobého pobytu ve vnitřních prostorách při nedostatečném osvětlení
  • K možnostem léčby patří podle odborníků melatonin podaný 3–5 hodin před plánovaným usnutím, jet lag, doporučuje se užívat melatonin před ulehnutím
  • Expozice světlu o vlnové délce 460 nm bezprostředně potlačuje spánek, zlepšuje bdělost, zkracuje reakční čas a snižuje chybovost
  • I melatonin dnes již lze tělu doplnit. V mnoha zemích světa je tento hormon dostupný i jako doplněk stravy. „Platí to i v rámci Evropské unie. Například ve Francii, Itálii nebo na Slovensku se melatonin volně prodává jako doplněk stravy. Nicméně česká legislativa uvedení melatoninu na trh ve formě doplňku stravy zatím neumožňuje. Rovněž dovezení doplňku stravy s melatoninem uvedeného na trh v jiném členském státě EU může být problematické a může vést k nutnosti jeho stažení z prodeje v ČR,

Žádné komentáře:

Okomentovat

Translate

Antitrombotika dnes

Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz