Search

Meckelův divertikl

Meckelův divertikl

je nejčastější kongenitální anomálií tenkého střeva, vznikající v důsledku neúplného uzávěru ductus omfaloentericus

Výchlipka je různě dlouhá, od několika cm až přes 20 cm. Je lokalizována v distální části ilea.


Častěji jsou postiženi muži, s poměrem pohlaví k ženám 4:l. U mužů má rovněž častěji Meckelův divertikl klinickou symptomatologii - 2,8:lV Meckelově divertiklu se nejčastěji (až v 80 %) nachází ektopicky uložená gastrická sliznice, což má význam zejména pro možnost vzniku atypicky uložených peptických vředů. 


Literárně je incidence Meckelova divertiklu uváděna cca ve 2 % populace, prevalence kolísá mezi 0.2-4 %.


Meckelův divertikl má klinickou symptomatologii jen asi u l5 % nemocných, jde především o krvácení z jeho ektopické žaludeční sliznice. Méně často o střevní obstrukci při intususcepci, zánětu, adhesích či adenokarcinomu.Odkaz: