Search

Limbická encefalitida

Jde o vzácné oenemocněníSymptomy:


 • osobnostní změny
 • podrážděnost
 • deprese,
 • křeče, často epileptické záchvaty
 • ztráta paměti (zejména krátkodobé)
 • během týdnů dominuje delirium a demence

Diagnóza je obtížná, protože klinické markery často chybí, a příznaky obvykle předchází diagnóze nádoru

Výskyt u nádorů:

 • plic
 • testis
 • prsu
Dg pomoc: • NMR
 • protilátky : anti-Hu ( většinou SCLC), anti-Ma2(TA) (mladší pacienti - tumory varlat)

Odkazy:

Limbický systém
Paraneoplastic limbic encephalitis: neurological symptoms, immunological findings and tumour association in 50 patients
Protilátky proti antigenům
PARANEOPLASTICKÉ NEUROLOGICKÉ SYNDROMY- PROTILÁ TKOVÝ
PROFIL A JEHO ATYPICKÉ VARIANTY

Limbic encephalitis

Kasuistiky: