Search

Paraneoplázie

Paraneoplastické syndromy na pokračování

definice:

příznaky, které nepravidelně doprovázejí některé nádory a u nichž není vždy jasná patofyziologická souvislost mezi nádorem a paraneoplastickým projevem.
Dělení:
ENDOKRINNÍNEUROLOGICKÉ

1. Cerebrální syndromy:

LABORATORNÍ