Search

Skeletotopie

- ae, f. (l. sceletum kostra, ř. topos místo) skeletotopie, určování polohy orgánu průmětem na okolní části kostryjícen
obratel C6 a dolní okraj prstencové chrupavky — obratel Th 11
žaludek
trigonum Labbéi (ohraničeno: transpylorickáAddisonova čára /=spojnice chrupavek 9. žeber obou stran/, spojnice chrupavky 9. žebra vpravo a 8. vlevo, levý žeberní oblouk)
appendix vermiformis
odstup ze slepého střeva —McBurneyův bod na Monroově čáře spina iliaca anterior 6cm od trnu
positio pelvina — Lanzův bod (na interspinální čáře) v 1/3 čáry od pravého trnu
pancreas
caput pancreatis — duodenální okénko na těle L2, jenž obtáčí střevo zleva
duodenum
papilla duodeni major Vateri — Désjardinůvpankreatický bod (na spojnici vrcholu axilla dextra a umbilicus) 6-7 cm od pupku
játra
pravá brániční klenba + bezejmenný trojúhelník kraniálně od Labbéova (ohraničen: spojnice chrupavek 9. žebra vpravo a 8. vlevo, oba žeberní oblouky s vrcholem u processus xiphoideus sterni)
žlučník
spojnice medioklavikulární čáry a pravého žeberního oblouku
slezina
levá brániční klenba — laterálně od medioklavikulární čáry, v rozsahu 9.-11. žebra /osa probíhá podél 10. žebra/
ledvina
hilum renale — tělo obratle L1 (pravá o 1/2 obratle níže)
ledvinná pánvička
hrot processus costalis L1 (pravá o 1/2 obratle níže)
močový měchýř
prázdný orgán je celý skryt za symphysis pubica
pleura
ventrální hranice:
cupula pleurae — fossa supraclavicularis minor
odtud se pleura sbíhá za art. sternoclaviclaris a dále k 2. art. sternocostalis — area interpleuralis superior
o 2. ke 4. žebru svisle za sternem
od 4. žebra se hranice rozbíhají: pravá svisle za sternem až k 6. art. sternocostalis, levá se vyklenuje laterálně k chrupavce 6. žebra — area interpleuralis inferior
od 6. žebra se dále rozbíhají a kříží jednotlivé čáry
7. žebro — medioklavikulární čára
8. žebro — přední axilární čára
9. žebro střední axilární čára
10. žebro — zadní axilární čára
11. žebro — skapulární čára
12. žebro (často až 2 cm pod ním) — paravertebrální čára (nejnižší místo)
dorzální hranice:
paravertebrální čára C7-Th12 (vpravo se mezi Th 4-12 zasunuje mezi obratle a jícen přes střední čáru)
plíce
apex = cupula pleurae
přední hranice — při vdechu shodná, při výdechu o něco laterálněji
dolní hranice — o 1-2 mezižebří výše
nejnižší místo je laterálně od skapulární čáry
srdce v osrdečníku
vlevo nepřesahuje medioklavikulární čáru, vpravo parasternální
hrot — 5. mezižebří mediálně od medioklavikulární čáry
poslechová místa:
valva aortae — 2. mezižebří vpravo u sterna
valva pulmonalis — 2. mezižebří vlevo u sterna
valva tricuspidalis — 5. mezižebří vlevo u sterna
valva bicuspidalis — 5. mezižebří navnitř od medioklavikulární čáry