Search

Zhoubné nádory CNS - diagnostika

CT

  • méně úspěšná je v diagnostice nádorů střední čáry, zadní jámy nebo infiltrujících izodenzních astrocytomů

MR

  • je optimální metodou v posouzení nádorů sely a okolí, mozkového kmene nebo nádorů VIII nervu. MR rovněž lépe posoudí strukturu nádoru, jeho etiologii, strategické tepny v okolí

články:


ALGORITMUS VYŠETŘOVÁNÍ ZOBRAZOVACÍMI METODAMI U NÁDORŮ MOZKU, PÁTEŘE A PÁTEŘNÍHO KANÁLU, prof. MUDr. Josef Nekula, CSc.