07.02.09

Karnofského skore

%
100%

Normální stav, bez obtíží, bez známek onemocnění

90%

Schopen normální aktivity, velmi málo symptomů

80%Schopen normální aktivity s mírnými obtížemi, symptomy
70%Soběstačný, neschopen normáních aktivit či práce
60%Občas vyžaduje pomoc, zvládá většinu osobních potřeb
50%Často potřebuje pomoc, často vyžaduje lékařskou léči
40%Invalidita, vyžaduje speciální péči a pomoc
30%Těžká invalidita, indikace k přijetí do nemocnice
20%Těžce nemocný, potřeba urgentní hospitalizace, vyžaduje podpůrná opatření a léčbu
10%Moribundní, rapidně progredující fatální onemocnění
0%Smrt

Karnofského skóre (Karnofsky score) hodnotí celkový stav pacienta.

Používá se zejména u onkologických pacientů. V klinických studiích se používá pro hodnocení kvality života. Škála probíhá od 0 (smrt) do 100 (perfektní stav). Škála je odstupňovaná v intervalu 10 bodů (či procent), podle stavu pacienta je ale možno volit i čísla mezi.

ECOG Performance status0

Fully active, able to carry on all pre-disease performance without restriction


1

Restricted in physically strenuous activity but ambulatory and able to carry out work of a light or sedentary nature, e.g., light house work, office work


2
Ambulatory and capable of all selfcare but unable to carry out any work activities. Up and about more than 50% of waking hours


3
Capable of only limited selfcare, confined to bed or chair more than 50% of waking hours


4
Completely disabled. Cannot carry on any selfcare. Totally confined to bed or chair


5
Dead

Žádné komentáře:

Okomentovat