Search

Spotřeba léčiv v r. 2008 v ČR

Státní ústav pro kontrolu léčiv informoval o spotřebě léčivých přípravků v České republice.

Jedná se o léky dodané v roce 2008 do lékáren a zdravotnických zařízení. Zaměřil se nejen na celkovou spotřebu, ale i často zmiňovaná data o spotřebách antibiotik nebo na jednotlivé kategorie výdeje léčiv, a to nejen z pohledu distribuovaných balení, ale i finančních nákladů.

Ředitel SÚKL Martin Beneš uvádí: „Podle hlášení distributorů bylo v roce 2008 v České republice dodáno do lékáren, zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv 317,7 milionů balení léčivých přípravků, což ve srovnání s rokem 2007 znamená pokles o 7,42 %. “Ve finančním vyjádření se jedná o 72,75 miliardy *.


Oproti roku 2007 finanční výdaje na léčivé přípravky vzrostly o 8,32 %. Martin Beneš ke statistickým údajům dodává: „Prezentované údaje zcela jasně potvrzují vliv regulačních poplatků na přesun finančních prostředků k podstatně náročnější léčbě. Pacientům se tak více dostávají moderní a kvalitní léky. Tento trend potvrzují přehledy spotřeby podle jednotlivých indikačních skupin.“


Tisková konference SUKL 29.1.2009

pokračování spotřeba léčiv 2009