Search

Mamografický screening - příspěvek VZP pro ženy nad 69 let

Ministerstvo zdravotnictví připravilo i na základě využití výsledku projektu VZP zrušení horní věkové hranice 69 let pro úhradu mamografického screeningu z veřejného zdravotního pojištění. Tato změna bude obsažena v prováděcím pokynu k zákonu o zdravotních službách, který však zatím nebyl sněmovnou schválen.

Dokud tedy právní předpisy nevejdou v platnost, bude těmto ženám (pojištěným u VZP), , příspěvek z fondu prevence do výše až 400 Kč poskytován. (1x za 2 roky)
Ženy musí pouze předložit doklad o absolvování a úhradě mamografického screeningového vyšetření v akreditovaném smluvním
mamografickém centru a splnit základní podmínky pro poskytnutí příspěvků pojištěncům VZP. Žádat o příspěvek mohou od 1. 2. 2009, a to i když absolvovaly vyšetření již v lednu 2009.

celý článek: vzp.cz