Search

Bevacizumab

v přípravě


od 1.3.2010 vČR


AVASTIN (bevacizumab) je indikován k léčbě pacientů s metastazujícím
karcinomem tlustého střeva nebo rekta v kombinaci chemoterapeutickým režimem
obsahujícím fluoropyrimidin a pro které platí zároveň všechna níže uvedená
kritéria:

- nemají kontraindikace Avastinu dle SPC

- PS (ECOG) mají do 1 včetně

- jsou bez signifikantního kardiovaskulárního onemocnění (IM před 6 měsíci,
CMP před 6 měsíci, nestabilní angina pectoris, městnavá srd. nedostatečnost
- dle klasifikace NYHA st. II, závažné formy arytmie) - bez závažných
tromboembolických příhod v anamnéze.
AVASTIN (bevacizumab)  je indikován v 1. linii léčby u pacientů s diagnózou
metastazujícího karcinomu prsu v
kombinaci s paklitaxelem, kteří jsou HER-2
negativní.
AVASTIN (bevacizumab) je indikován v 1. linii léčby pacientů s
neresekabilním pokročilým,  metastazujícím nebo rekurentním nemalobuněčným
karcinomem plic
jiného typu než predominantně dlaždicobuněčného v kombinaci
s režimem obsahujícím platinu
.
AVASTIN (bevacizumab) je indikován v kombinaci s interferonem alfa-2a v 1.
linii léčby  pacientů s pokročilým a/nebo metastatickým karcinomem ledvin.

Léčba se ukončuje při zjištění progrese či při netoleranci léčby. V případě
odpovědi na léčbu a následném operačním výkonu (resekce), lze v léčbě
bevacizumabem pokračovat.Odkazy

Novinky


Články


Medical Tribune


Bevacizumab Significantly Increases GI Perforations
From Medscape Medical News 27.5.2009
  • Bevacizumab (Avastin) significantly increases the risk of potentially life-threatening gastrointestinal (GI) perforations, compared with those treated with control medication — especially among patients with colorectal cancer and renal cell cancer, according to a new meta-analysis
  • In an analysis of 17 randomized trials, patients treated with bevacizumab had twice the risk for GI perforation as patients treated with control medication (relative risk [RR], 2.14; 95% confidence interval [CI], 1.19 - 3.85; P = .011). The overall incidence of perforations was 0.9% among patients taking the drug.
  • With regard to dose, the relative risks for GI perforation for patients receiving bevacizumab — 5 mg/kg and 2.5 mg/kg per week — were 2.67 (95% CI, 1.14 - 6.26) and 1.61 (0.76 - 3.38), respectively.
    With regard to tumor type, the highest risks were observed among patients with colorectal cancer (RR, 3.10; 95% CI, 1.26 - 7.63) and renal cell cancer (RR, 5.67, 95% CI, 0.66 - 48.42), and the lowest were in patients with pancreatic cancer (RR, 0.92; 95% CI, 0.19 - 4.37).
    "Our study might help to identify a subset of patients at high risk of bevacizumab-associated perforation," the authors conclude.
    However, they add that any additional risk factors for GI perforation associated with bevacizumab are "poorly understood." An earlier single-variant analysis had indicated a possible higher risk among patients with intact primary tumors, a history of sigmoidoscopy or colonoscopy within 1 month of initiating bevacizumab therapy, or a history of previous adjuvant radiotherapy (Ann Surg Oncol. 2007;14:1860-1869).