Search

Zhoubný nádor prostaty - kalkulátory

Riziko vzniku karcinomu prostaty


  • pro muže nad 55 let
  • bez pžedchozí detekce karcinomu prostaty
Risk of Biopsy-Detectable Prostate Cancer    (článek zde )
Riziko vzniku ca prostaty


PSA doubling time   


Normogramy


Memorial- Sloan Kettering cancer Centre


Partinovy tabulky

 Johns Hopkins Hospital-JBB Urologycal Institute

Hanovy normogramy 

pravděpodobnost biochemické recidivy karcinomu prostaty 3, 5, 7 a 10 let od operace


Odkazy
Predikční normogramy u karcinomu prostaty
MUDr. Milan Král, doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., MUDr. Martin Hrabec
UROLOGIE PRO PRAXI 2008: 9(1)