Search

Kryoglobulinémie

MKN D 89.1

Definice

stav charakterizovaný přítomností kryoglobulinů v krvi s následnou hyperviskozitou plasmy a aglutinací erytrocytů ucpávání, resp. trombóza drobných cév, poruchou funkce trombocytů a funkce endotelu krvácení.

Někdy se jako kryoglobuliny chovají monoklonální Ig vznikající při Waldenstromově makroglobulinémii nebo při mnohočetném myelomu, stejně jako směsní IgM-IgG imunokomplexy vznikajícíh při některých inf. chorobách nebo poruchách kolagenu v cévní stěně.

Precipitace kryoglobulinů při ochlazení krve proudícív kůži může vést k poškození malých cév a tím k purpuře


Dělení:

Esenciální

 • typ I - monoklonální imunoglobulin
 • typII - monoklonální protilátky

Smišená ( chronické infekce,systémová onemocnění pojiva)

 • typ III -polyklonální protilátky

Nemoci spojené s kryoglubulinémií

Imunologické ( SLE , revmatoidní arthritis,autoim.thyreoditis,polymozitis,polyarteritis nodosa)

Lymfoproliferace (plasmocytom,CLL,wald.makroglobulinémie,angioimunoblastová lymfadenopatie)

Klinika:

purpura, artralgie,lymfadenopatie, hepatosplenomegalie a periferní neuropatie,Raynaudův fenomén,glomerulonefritis

Diagnostika

 • FW ( cave myelom)
 • vyšetření krve
 • C3C4 komplement - pokles hlavně C4
 • kryoglobuliny
 • jaterní testy
 • močový sediment - ery+
 • kožní biopsie
 • HCV
 • RF

Kazuistika

Necrotic Skin Lesions in a 61-Year-Old Woman

Odkazy