29.08.09

Irinotekan

Charakteristika

 • Kamptotecinové analogum , blokující topoizomerásu I

 • (kamptotecin je rostlinný alkaloid izolovaný ze stromu Camptotheca acuminata rostoucího v Číně)

 • Irinotecan je polysyntetické léčivo, které podléhá bioaktivaci na účinný metabolit označovaný jako SN-38, jenž inhibuje topoisomerázu I

 • SN-38 je dále metabolizován na neaktivní a netoxické metabolity prostřednictvím enzymu UDP-glukuronosyltransferázy 1A1 (UGT1A1)

 • jedinci s genetickým deficitem UGT1A1 mají vyšší riziko vzniku těžké neutropenie po podávání standardních dávek irinotecanu

 • Cytotoxická aktivita je závislá na čase a je specifická pro S fázi
SPC plně: zde


Přehledy
 • Cancer Care Ontario- v pdf.: zde
 • BCCA v pdf zde
 • FDA     zde
Novinky


Preparáty aktuálně zde


Režimy aktuálně zde


Mechanismus účinku blokáda topizomerázy I (topoizomerázy - enzymy zajišťujcí í správnou konfiguraci nukleosomu. Topoizomeráza I rozvolňuje superhelixovou strukturu DNA. To je podmínka replikace DNA.) Nádorové buňky kolorekt. ca obsahují TOPO I ve vysoké koncentraci
Farmakokinetika


eliminace cestou
+ v nezměněné podobě se vyloučí 25% podané látky
terminální poločas: 5-27 hodin
Nežádoucí účinky


akutně vzniklý cholinergní syndrom (do 24 hodin po aplikaci)
 • průjem, křečovité bolesti břicha, hypersalivace, slzení, mióza, vazodilatace, pocení, třes, hypotenze.
 • Terapie - subkutánně atropin sulfát (0,25 mg s.c.)
  opožděné průjmy
  • (většinou až 5. den a později od podání terapie). Zvýšené riziko průjmu je hlavně u nemocných s předchozím ozařováním břišní a pánevní oblasti, dále u pacientů s výchozí leukocytózou a u žen
  hematotoxicita max. 8.den - max.neutropenie, úprava do 22.dne


  emeze,nauzea,alopecie


  Prodloužení délky infuze irinotekanu z 30 na 90 minut zvyšuje hematologickou toxicitu a snižuje akutní cholinergní syndrom


  Kontraindikace (krom obvyklých)
  • chronické zánětlivé střevní onemocnění
  • současné podání s třezalkou (preparáty -Felisio,Minapent Balance,PM Elixír ,Revital Revispan ,Neuroval atd.)
  • bilirubin více jak 3x vyšší hladina
  Interakce najdi zde


  Redukce dávky  Léčbu lze ev. odložit o 1až 2 týdny, aby mohlo dojít k úpravě nežádoucích účinků souvisejících s léčbou.


  • hematologická toxicita (neutropenie 4. stupeň)
  • nehematologická toxicita (stupeň 3-4). Dávku řídit dle elevace bilirubinu( 1,5 až 3-násobek -200mg/m2
  • CAVE: současné použití- ketokonazol,karbamazepin,fenytoin,rifampicin , intolerance fruktozy, renální a jaterní insuf.
  Pro ředění
  • použít ihned po naředění
  • ukončení infúze do 12 hodin při pokojové teplotě či do 24 hodin při uložení za teploty 2-8 C po prvním otevření
  • Pokud dojde ke kontaktu pokožky s roztokem CAMPTO nebo infúzním roztokem, omyjte ji okamžitě
   pečlivě vodou a mýdlem. Dojde-li ke kontaktu roztoku CAMPTO nebo infúzního roztoku se
   sliznicemi, opláchněte je ihned vodou
  • infuzní roztoky: 250ml F1/1,G5%

  Související články

  Žádné komentáře:

  Okomentovat

  Translate

  Příprava pacienta k náročným onkochirurgickým výkonům

  3. 7. 2018   MUDr. Jiří Dvorský   (MOÚ Brno, Anesteziologicko-resuscitační oddělení) Přednáška, určená pro praktické lékaře, shrnuj...