Search

Kardiotoxicita antracyklinů

Medscape Oncology  (celý článek)


Current Concepts of Anthracycline Cardiotoxicity: Pathogenesis, Diagnosis and PreventionBrad Pfeffer; Constantine Tziros; Richard J Katz,Published: 07/16/2009


poznámky


-

 
 
 
 

Obr. Návrh sledování  při léčbě antracykliny- čtyřnásobné snížení rizika vzniku   městnavého srdečního selhávání
 
 

Poznámky


 • snaha využití biomarkeru k odhadu toxicity ( troponin ) - včasné odhalení ohrožených osob, zatím ve výzkumu • Epirubicin, idarubicin,  mitoxantron - nížší kardiotoxicita , stejný efekt
 • liposomální formy - zkoumány liposomal. daunorubicin,liposomal doxorubicin a pegylovaný liposomal doxorubicin


 • pegylovaný liposom. doxorubicin - nížší karditoxicita - než doxorubicin


  
 • doxorubicinem (bakterie je obl. anerobní a může destruovat v hypoxických

 •  částech tumoru nádor samotný a pomoci vstupu l.doxorubicinu přímo do  nádoru) • kardioprotektiva dexrazoxan (CARDIOXAN)
 • *FDA indikace - in women with metastatic breast cancer.

 It is recommended for use in patients who received greater than 300 mg/m2 of doxorubicin     or  greater than 550 mg/m2 of epirubicin and who require further administration of these agents  for advanced, but anthracycline-sensitive, cancers.


 • nové možnosti v kardioprotekci
  •  ACE inhibitory - snížení remodelace LK a oxod. stresu, hledá se optimální doba nasazení inhibitorů
  • Antagonisté angiotensinu -vlastní antioxidační účinky
  • Karvediol