Search

Karcinoid diagnostika

Neuroendokrinní nádory - daignostikaDiagnostika karcinoidů v GIT


1. laboratoř
  • významně zvýšeny u endokrinně aktivních neuroendokrinních nádorů vycházejících z tenkého střeva
  • Chromogranin A
    • je tvořen karcinoidy ve všech lokalizacích trávicí trubice. U malých primárních nádorů je v mezích normy, u větších a metastatických je zvýšen. Stupeň jeho navýšení může odrážet rozsah nádorového postižení
  • beta HCG
2.  Zobrazovací a endoskopické metody


endoskopie
CT kolonografie -možnost průkazu infiltraci perirektálního tuku,fasscie , lym.uzlin
CT
Octreoscan - detekce hlavně meta procesu za podmínky přítomnosti somatostatinových receptorů