Search

Přežívání mikrobů na nepohyblivých površích - plísně

Candida albicans1 - 120 dnů
Candida parapsilosis14 dnů
Torulopsis glabrata102 - 150 dnů
zdroj: BioMedCentral