Search

Přežívání mikrobů na nepohyblivých površích - bakterie

Acinetobacter spp.3 dny až 5 měsíců
Bordetella pertussis3 - 5 dny
Campylobacter jejuniaž 6 dnů
Clostridium difficile (spores)5 měsíců
Chlamydia pneumoniae, C. trachomatis≤ 30 hodin
Chlamydia psittaci15 dnů
Corynebacterium diphtheriae7 dnů - 6 měsíců
Corynebacterium pseudotuberculosis1-8 dnů
Escherichia coli1,5 hodiny - 16 měsíců
Enterococcus spp. including VRE and VSE5 dnů - 4 měsíce
Haemophilus influenzae12 dnů
Helicobacter pylori≤ 90 minut
Klebsiella spp.2 hodiny až > 30 měsíců
Listeria spp.1 den - měsíce
Mycobacterium bovis> 2 měsíce
Mycobacterium tuberculosis1 den - 4 měsíce
Neisseria gonorrhoeae1 - 3 dny
Proteus vulgaris1 - 2 dny
Pseudomonas aeruginosa6 hodin - 16 měsíců;
na suché podlaze: 5 týdnů
Salmonella typhi6 hodin - 4 týdny
Salmonella typhimurium10 dny - 4.2 roku
Salmonella spp.1 den
Serratia marcescens3 dny - 2 měsíce;
na suché podlaze: 5 týdnů
Shigella spp.2 dny - 5 měsíců
Staphylococcus aureus, including MRSA7 dny - 7 měsíců
Streptococcus pneumoniae1 - 20 dnů
Streptococcus pyogenes3 dny - 6,5 měsíce
Vibrio cholerae1 - 7 dny
zdroj: BioMedCentral