Search

Karcinoid recta

Výskyt

 • mladší , medián 56,2 let
Charakteristika: 
 • na rozdíl od NET (neuroendokrinní tumory) tenkého střeva  nebývají NET tlustého střeva multifokální
 • karcinoidy recta  15,33% GIT karcinoidů
 • pod 1 cm metastazují vyjímečně (méně jak  3%),1-2cm riziko meta do lym.uzlin asi 5%
 • faktory zvyšující riziko meta - nad 2 cm,špatná diferenciace,invaze do muscul.mucosae,angio a perineurální invaze, přítomnost buněč.atypií, vyšší Ki67
 • cíl meta - játra a lymf.uzliny
 • karcinoidy  v oblasti recta prakticky neobsahují serotonin - není vyjádřen karcinoidový syndrom
Chování , prognóza
 • obecně prognóza dobrá
 • pětileté přežití: lokalizovaná forma 84-90,8 %, postižení uzliny 36,3-48,9%, u metastazujících 20,6-32,3%

Dg:

 • laboratoř: 5-HIOK většinou normální , elevace chromogranin A ( větší a meta ) - stupeň navýšení může odrážet  rozsah nádorového postižení, u karcinoidu recta - kyselá fosfatáza v séru
 • endoskopie , CT , oktreoscan ( viz diagnostika karcinoid)
 • u malých karcinoidů pod  1 cm s nízkým Ki67 není staging nutný
Terapie
 • pod 1cm  - endokopicky či transanálůní resekce - podmínkou je absence invaze do muscularis propria, absence centrální indurace či ulcerace
 • 1-2cm  - meta v  10-15% - široká excize s vyloučením invaze do svaloviny střevní stěny ( zvážení léčby dle histologie ,histochemie , endosona)
 • nad  2 cm - chir. terapie jakou  adenoca
 • meta formy - paliativní chemoterapie cisplatin + etoposid - léčebná odpověď  50%,ale vysoké procento časných relaprů
Dispenzarizace
 • u nemocných s nižším rizikem - 1x ročně octreoscan+ chromogranin A a kyselá fosfatáza v sérů
 • u ostatních  každých  4-6m první rok a poté 1x ročně - endoskopie. chrmogranin A . kyselá fosfatáza


Odkazy

 • Karcinod
 • Neuroendokrinní nádory recta , Klinická onkologie,č.5, 2009