29.12.09

Triple-negativní karcinom prsuPojmy


basal-like karcinom
 • exprese CK 5/6, vysoká proliferace, centrální nekrózy, většinou nebývá exprese ER, PgR a HER2. 
 • Většina basal-like nádorů jsou triple negative,CK-5 pozitivní, s vysokou proliferací, s vysokou expresí p53,s jeho častými mutacemi
 • vysoká exprese EGRF 1 a ckit.
triple negative tumory
 •  negativní ER, PgR, HER2 a přítomnost CK 5/6 nebo EGFR
Charakteristika triple negativních tumorů

 • vychází z myoepiteliálních buněk duktů
 • fenotyp (ER,PR a Her2/neu negativní) ...více zde
 • a  exprese vysokomolekulárních cytokeratinů např. CK5/6 a 14. 
 • často má atypickou medulární morfologii
 • neinvazivní in situ fáze basal-like karcinomu je vzácná, má však obdobný fenotyp a umožňuje včasnou a spolehlivou diagnostiku z punkční biopsie
 • téměř u 50 % případů je přítomna dysregulace EGFR
 • 5–7 % všech duktálních karcinomů
 • agresivnější chování a častější metastazování do plic a mozku s „vynecháním axily“, vysoký výskyt lokálních recidiv a kostních meta
 • je častý u mladých žen a je nejobvyklejším morfotypem BRCA1 familiárního karcinomu
 • U nádorů s mutací v genu BRCA1 je poškozena DNA reparace – především homologní rekombinace, a tím je dána senzitivita k určitým cytostatikům. In vitro studie u nádorů s mutací BRCA 1 byla prokázána senzitivita na alkylační látky, mitomycin C, platinové deriváty, etopozid a bleomycin; rezistence je popisovaná na mitotické jedy, jako jsou taxany a vinka alkaloidyOdkazy

20.12.09

Zevní dermatologická externa

v přípravě


OdkazyLibušínská mast


Rp.


Mentholi              1.0
Ol.Menthae          3.0
Vasel.albae  ad 100.0


vhodná  při rýmě, aplikovat do vchodu  nosního

Palmoplantární erytém
symetrické zarudnutí dlaní a plosek


Jde o nespecifický nález  vyskytující se u řady interních onemocnění 

 • jaterní onemocnění ( "red liver palms")
 • idiopatické střevní záněty
 • maligní onemocnění 
 • chronické plicní choroby
 • endokarditis
 • zhyreotoxikosa
 • SLE
 • revmatoidní arthritis
 • hyperkinetická cirkulace
Dif.dg. 
- polékové kožní reakce (capecitabin)
- kontaktní dermatitis
- akutní embolizace - akutně , bolestivé makuly
- erythema multiforme -další loklaizace , obvykle bolestivé


Odkazy


Specifické a nespecifické dermadromy...část.1
                                                       část.2 
doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc., doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc.


07.12.09

Pro sestry15 osvědčených způsobů, jak připravit zdravotní sestru o iluze

27.01.2010 13:12
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Lenka Šnajdrová

Novinky

Odkazy
Translate

Antitrombotika dnes

Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz