Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z prosinec, 2009

Triple-negativní karcinom prsu

Pojmy


basal-like karcinom
exprese CK 5/6, vysoká proliferace, centrální nekrózy, většinou nebývá exprese ER, PgR a HER2. Většina basal-like nádorů jsou triple negative,CK-5 pozitivní, s vysokou proliferací, s vysokou expresí p53,s jeho častými mutacemivysoká exprese EGRF 1 a ckit.triple negative tumory
 negativní ER, PgR, HER2 a přítomnost CK 5/6 nebo EGFRCharakteristika triple negativních tumorů

vychází z myoepiteliálních buněk duktůfenotyp (ER,PR a Her2/neu negativní) ...vícezdea  exprese vysokomolekulárních cytokeratinů např. CK5/6 a 14. často má atypickou medulární morfologiineinvazivní in situ fáze basal-like karcinomu je vzácná, má však obdobný fenotyp a umožňuje včasnou a spolehlivou diagnostiku z punkční biopsietéměř u 50 % případů je přítomna dysregulace EGFR5–7 % všech duktálních karcinomůagresivnější chování a častější metastazování do plic a mozku s „vynecháním axily“, vysoký výskyt lokálních recidiv a kostních metaje častý u mladých žen a je nejobvyklejším morfotypem BRCA1 fa…

Krásné a pohodové

Vánoce 2009


Libušínská mast

Rp.


Mentholi              1.0
Ol.Menthae          3.0
Vasel.albae  ad 100.0


vhodná  při rýmě, aplikovat do vchodu  nosního

Palmoplantární erytém

symetrické zarudnutí dlaní a plosek


Jde o nespecifický nález  vyskytující se u řady interních onemocnění 

jaterní onemocnění ( "red liver palms")idiopatické střevní zánětymaligní onemocnění chronické plicní chorobyendokarditiszhyreotoxikosaSLErevmatoidní arthritishyperkinetická cirkulaceDif.dg. 
- polékové kožní reakce (capecitabin)
- kontaktní dermatitis
- akutní embolizace - akutně , bolestivé makuly
- erythema multiforme -další loklaizace , obvykle bolestivé


Odkazy


Specifické a nespecifické dermadromy...část.1
část.2 
doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc., doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc.


Purpura

hemoragické projevy na kůži


podle velikosti, tvaru a hloubky uložení rozlišujeme


petechie (makuly o průměru 1 až 3 mm)    
sugilace  krvácení velikosti mince o průměru  2-4mm
ekchymózy (větší skvrnky ≥ 3mm)sufúze(větší plošné krvácení)
vibices(pruhovitá ložiska - při škrábání)

Related articlesWhat are Petechiae?

Pro sestry

15 osvědčených způsobů, jak připravit zdravotní sestru o iluze27.01.2010 13:12
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Lenka Šnajdrová

Novinky

Odkazy


Enycklopedie zdravotní sestry       wikedia sestra


InstrumentarkyOsobniasistence


Sestrain