29.12.09

Triple-negativní karcinom prsuPojmy


basal-like karcinom
 • exprese CK 5/6, vysoká proliferace, centrální nekrózy, většinou nebývá exprese ER, PgR a HER2. 
 • Většina basal-like nádorů jsou triple negative,CK-5 pozitivní, s vysokou proliferací, s vysokou expresí p53,s jeho častými mutacemi
 • vysoká exprese EGRF 1 a ckit.
triple negative tumory
 •  negativní ER, PgR, HER2 a přítomnost CK 5/6 nebo EGFR
Charakteristika triple negativních tumorů

 • vychází z myoepiteliálních buněk duktů
 • fenotyp (ER,PR a Her2/neu negativní) ...více zde
 • a  exprese vysokomolekulárních cytokeratinů např. CK5/6 a 14. 
 • často má atypickou medulární morfologii
 • neinvazivní in situ fáze basal-like karcinomu je vzácná, má však obdobný fenotyp a umožňuje včasnou a spolehlivou diagnostiku z punkční biopsie
 • téměř u 50 % případů je přítomna dysregulace EGFR
 • 5–7 % všech duktálních karcinomů
 • agresivnější chování a častější metastazování do plic a mozku s „vynecháním axily“, vysoký výskyt lokálních recidiv a kostních meta
 • je častý u mladých žen a je nejobvyklejším morfotypem BRCA1 familiárního karcinomu
 • U nádorů s mutací v genu BRCA1 je poškozena DNA reparace – především homologní rekombinace, a tím je dána senzitivita k určitým cytostatikům. In vitro studie u nádorů s mutací BRCA 1 byla prokázána senzitivita na alkylační látky, mitomycin C, platinové deriváty, etopozid a bleomycin; rezistence je popisovaná na mitotické jedy, jako jsou taxany a vinka alkaloidyOdkazy

Žádné komentáře:

Okomentovat

Translate

Antitrombotika dnes

Antitrombotika dnes | proLékaře.cz : Antitrombotika dnes | proLékaře.cz