Search

Mezoteliom léčba

v přípravě

2010 


NCCN vydala nové pokyny NCCN ™ pro Maligní mezoteliom NCCN Pokyny  doporučují, aby léčba pacientů s MP byla 
řízena multidisciplinární tým má zkušenosti s MP.


Možnosti léčby pro pacienty s MP jsou chirurgie, radioterapie (RT), a / nebo chemoterapií, vyberte pacientů (klinické fáze II-III, lékařsky ovladatelné, performance status 0) jsou kandidáty pro multimodalitu terapie.
Doporučená režimy pro první-line terapie patří cisplatina a pemetrexedem (Kategorie 1 doporučení). Ostatní režimy pro první-line terapii jsou pemetrexedu a karboplatina, gemcitabin a cisplatinou, pemetrexed v monoterapii a vinorelbinu jv monoterapii.

více zde