Search

Carboplatin
Diamminplatin(II)-cyclobutan-1,1-dicarboxylat, C6H12N2O4Pt


Mechanismus účinku
 • podobný alkylačním cytostatikům
 • inhibuje syntézu DNA - interferuje s nitro i meziřetězcovými vazbami DNA (S DNA se nejčastěji váže v místě N7 guaninu za vzniku různých typů aduktů, intramolekulárních i intermolekulárních. Tyto vazby mají významný vliv na strukturní i fyzikální vlastnosti DNA, které naruší párování bází, což vede k chybě v replikaci DNA, která brání množení nádorových buněk )
 • fázově nespecifické cytostatikum
Rezistence
  snížený vtok anebo naopak zvýšený reflux z buňky (ztráta transportních přenašečů CTR1)
  detoxikace pomocí sirných sloučenin - thioly
Farmakokinetika


 • cca 70% se vyloučí močí do  24 hod, závislost na Ckr
 • distribuce je rovnoměrná - max játra ,ledviny , kůže
 • prostup hematoencefal. bariérou  - ano 


Pro praxi
 • výpočet karboplatiny dle AUC  zde
 • Total Dose (mg) = (target AUC) x (GFR + 25) -CALVERT FORMULA 
 • AUC 4-6 s předchozí chemoterapií , 6-8 bez předchozí terapie
 • KI: CLcr pod 15 ml/min

 • najdi interakci  zde  
 • Interakce: snižuje plazmatické hladiny a účinek phenytoinu; jeho ototoxicitu zvyšují ostatní ototoxická léčiva (aminoglykosidová a glykopeptidová antibiotika, capreomycin, vysoké dávky makrolidových antibiotik, diuretika Henleho kličky)

 • nadir hematotoxicity ( trombocytopenie 14-21 den,neutropenie 14-28 den, častá anémie)
 • riziko vzniku AA reakce (IgE zprostředkovaná) CAVE - u pacientů po podaní více jak  5000mg, větší počet cyklů více než 9 cyklů, u pacientů s PFI nad  12 měsíců -max 24 měsíců)
 • paravazace - není doporučen specifický postup

 • ŘEDĚNÍ
  • stabilita v roztocích s  NaCl je nižší, proto doporučeno k ředění 5%G 
  • roztok chránit před světlem 
  • injekční roztoky jsou stabilní po dobu 8 hodin při pokojové teplotě (25 ° C). 
  • doba i.v.infuze 15-60min
Novinky
Odkazy