Search

Zhoubný nádor jater rizikové a prognostické faktory

Rizikové faktory

  • jaterní cirhóza
  • HBV v anamnéze 
  • rodinná anamnéza hepatoc.karcinomu
  • mongoloidní rasa muž nad  40 a žena nad  50 let
  • aflatoxinu B -produkt plísně Aspergilus flavus
  • vliv chemických látek - nitráty, pesticidy, insekticidy, androgeny a estrogeny
  • onemocnění - hemochromatóza, hereditární tyrosinemie, Wilsonova choroba ( hepatolentikulární degenerace), deficit alfa-1-antitrypsinu a porfyrie , nově obezita a diabetes mellitusPrognostické faktory


• hodnota AFP (přežití pacientů AFP negativních je signifikantně delší než AFP pozitivních)
• performance status
• funkční stav jater
Child-Pugh score
se používá k hodnocení prognózy pacientů s chronickým jaterním onemocněním, převážně jaterní cirhózou, dále k odhadu prognózy a zařazení pacienta do transplantační listiny.
Skórování je založeno na pěti klinických proměnných. Každé měřítko má hodnotu 1-3 bodů (3 = nejhorší).
Proměnná1 bod2 body3 bodyjednotky
Bilirubín(celkový)<34 (<2)34-50 (2-3)>50 (>3)μmol/l (mg/dL)
Albumín>3528-35<28g/L
INR<1.71.71-2.20> 2.20-
AscítesNeníPotlačený léčbouRefraktérní-
Jaterní encefalopatieNeníSt. I-II (nebo potlačena léčbou)St. III-IV (nebo refraktérní)-


BodyChild-PughPřežití 1 rokPřežití 2 roky
5-6A100%85%
7-9B81%57%
10-15C45%35%