Search

CisplatinNežádoucí účinky


Neurotoxicita

  • jde o senzitivní neuropatii
  • uplatňuje se především v oblasti vlastního neuronálního těla
  • kumulativní dávka cisplatiny ke vzniku neurotoxicity je  300-600 mg/m2
  • neurotoxicita  vzniká i po intraperitoneální aplikaci
  • klinika: parestézie, které se mohou šířit i do proximálních oblastí končetin 
  • nejvíce bývá postižena vibrace
  • může vzniknout až několik měsíců po vysazení léku a progredovat několik týdnů až měsíců po vysazení léku (u 30% pacientů)
  • prevence vzniku: vitamin E  a-tokoferol 400 mg / den závěry nejsou jednoznačnéNovinky


PeerView


Články


Cancer Care Ontario pdf