Search

Bifosfonáty osteonekróza čelisti

Poznámky


Riziko vzniku 


vyšší u i.v. forem


po i.v. formě 0,8-12%
po p.o. formě 0,7 pacientů na 100 000 obyvatel / rok


čím delší medikace tím větší riziko
(medián do vzniku osteonekrózy 39,3 měsíců od začátku léčby
zolendronát riziko vzniku  v prvním roce méně než 1 %, po čtyřech letech léčby se zvýšilo na 11 %. 
pamidronát riziko nižší,Bamiase)


Prevence


upozornění pacienta na riziko
preventivní stomatologické vyšetření
pečlivá hygiena dutiny ústní
pokud vysoké riziko volit pamidronát před zolendronovou k.
profylaxe antibiotiky před invazivními stomatologickými výkony
přerušení léčby - neexistují data, potvrzující snížení redukce
Články


Podpůrná léčba bifosfonáty PM 1/2009
Kostní nádorová choroba ,Z.Adam

Nežádoucí účinky bisfosfonátů - Důsledky pro léčbu osteoporózy,Medicína po promoci 5/2009