Search

Zhoubný nádor slinivky břišní rizikové a prognostické faktory

Rizikové faktory


1. dědičnost 4-16%

  • Nosiči mutací genu BRCA2 mají relativní riziko onemocnět tímto nádorem 3,51x
  • HNPCC
  • Lynchův syndrom 
  • Peutz-Jeghersův syndrom
2. kouření 2x vyšší riziko ( i exkuřáci -srovnání na ůroveň rikzika u nekuřáků až po 10-15 letech)
3. diabetes, porucha gluko.tolerance 2x vyšší riziko
4. obezita 


více Medscape

Prognostické faktory

stádium onemocnění
provedení radikálního chirurgického výkonu
výkonnostní stav nemocného 
viscerální tuk v dutině břišní - zhoršuje přežití ( * )

Enhanced by Zemanta