Search

Serotoninový syndrom

stav nadměrné stimulace serotoninového systému. Vyniká hyperaktivací serotoninových receptorů při zvýšeném uvolňování či déletrvající přítomnosti serotoninu na synapsích, zejm. při podávání serotoninergních léků, ev. jejich nevhodné kombinaci....


(definice Velký lékařský slovník)


Klinika
Psychické změny

Neurologické změny
GIT
  • průjem,zvracení
KARVAS
  • hypertenze,tachykardie
Vegetativní
  • pocení , horečka

Vznik - následek nevhodných kombinací léků
CAVE KOMBINACE
  • SSRI + TRAMADOL
  • SSRI+ LITHIUM
  • SSRI + ERYTROMYCIN
  • SSRI + CARBAMAZEPIN

Odkazy