Search

První radiochirurgický výkon v ČR v oblasti jaterod pondělí 14.6. probíhá na Klinice radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně radiochirurgické odstranění jaterní metastázy metodou stereotaktické radioterapie X-nožem.
Jaterní ložisko bude ozářeno celkem pěti dávkami. Jedná se o první zákrok tohoto druhu v České republice, a to na stejné úrovni jako jsou možnosti robotického nože CyberKnife či jiných podobných systémů.