Search

MalnutricePoznámkyAnamnéza
Fyzikální vyšetření 

 • BMI

-                - pod 18,5 kachexie
         - 20-25 normální hodnota (nad 65 let 21-27)
         - 25-30 nadváha
         - nad 30 obezita
         - nad 40 monstrózní obezita • úbytek tělesné hmotnosti 
  • za 1 měsíc  >   5% výchozí hodnoty
  • za 6 měsíců > 10% výchozí hodnoty

 • obvod paže muži < 19,5, ženy < 15,5 cm

Laboratorní známky
 • albumin
 • prealbumin ke změnám hladiny S-prealbuminu dochází díky jeho krátkému poločasu (1,9 dne) rychleji než u albuminu (21dnů),
 • transferin - malá spolehlivita
 • cholinesteráza poločas 5-7 dnů ,odráží stav hlavně jaterní proteosyntézy
 • celková bílkovina
 • celkový cholesterol
 • Fe
 • kreatinin
 • absolutní počet lymfocytů – méně než 1500/ml
 • T3 (stupeň adaptace metabolismu na stres , pokles a při stabilizaci normalizace), T4, TSH

Aktuality

OncologySTAT

Odkazy
Patologická fyziologie 
Nutriční stav pacienta
Umělá výživa v klinické praxi I