Search

Indikujete výkon s myšlenkou na právníka?

MEDICAL TRIBUNE CZ > Zprávy


Indikujete výkon s myšlenkou na právníka?

Medical Tribune 24/2010
24.10.2010 09:54
Zdroj: Medical Tribune
Autor: red
V americkém zdravotnictví je běžná tzv. defenzivní medicína, kdy lékaři indikují zbytečné výkony z obavy z případného soudního sporu. U nás sice tlak právníků není tak silný, defenzivní medicína je však i zde jednou z příčin zbytečných ztrát zdrojů, nehledě na zátěž pacientů. Hranice mezi pečlivostí a neochotou nést zodpovědnost je přitom velmi tenká. Jak moc tento alibistický přístup váš obor zatěžuje a v jaké situaci je u vaší specializace typický?