Search

Evolucí pošpiněný folikuly stimulující hormon

MEDICAL TRIBUNE CZ > Zprávy

Francouzští vědci zaměřili svůj výzkum na folikuly stimulující hormon (FSH) a zjistili, že buňky cévního zásobení některých tumorů nesou na svém povrchu receptory pro tento hormon. Práce publikovaná recentně v prestižním odborném časopisu the New England Journal of Medicine tak ukazuje možný směr vývoje nových onkologik v nedaleké budoucnosti.