21.11.10

Ifosfamid

Charakteristika

 • alkylační cytostatikum ze skupiny oxazafosforinů
 • látka příbuzná cyklofosfamidu (CFA)
 • je aktivován v játrech , oproti CFA je jaterní aktivace pomalejší 
 • je zhruba potřeba 4x vyšší dávky k dosažení  srovnatelného protinádorového účinku
 • při aktivaci ifosfamidu vzniká větší množství chloracetaldehidu- vyšší uroteliální a neurologické toxicity
Farmakokinetika
 • t1/2  5-6 hod ( při dávce nad 5000mg/m2 je t1/2 13-14 hod
 • u starších pacientů prodloužené vylučování
 • vylučování  57- 80% močí
Nežádoucí účinky
 • uroteliální toxicita ( hemoragická cystitida, dysurie, fibróza močového měchýře)- podání vyžaduje aplikaci mesny
 • alopecie
 • nauzea
 • dermatitis,hyperpigmentace
 • zhoršení fce jater a ledvin
 • reverzibní encefalopatie (dezorientace a zmatenost), halucinace, bolesti hlavy, méně často závratě, vzácně polyneuropatie, encefalopatie, epileptické paroxysmy, kóma
 • myelosuprese
 • hyperurikémie, urátová nefropatie
 • méně často nefrotoxicita, hepatotoxicita; vzácně stomatitida, kardiotoxicita, pneumonitida; riziko vzniku sekundárních malignit

Indikace
hodgkinské i nehodgkinské lymfomy, testikulární karcinomy, sarkomy měkkých tkání, bronchogenní karcinom, karcinom děložního čípku

Režimy 

Interakci 
zde 
Přehledy

Cancer Care Ontario- v pdf.Cancer Care Ontario- v pdf. zde
FDA zde

Novinky

PeerView institute zde

Preparáty
Holoxan


Podání,ředění


Pro podání formou infuze se ředí 0,9% roztokem NaCl: 
Je třeba dbát na to, aby roztok ifosfamidu pro vlastní aplikaci nepřekročil koncentraci 4%.
pro infuzi podávanou po dobu 30-60 minut se ředí ve 250 ml a pro infuzi podávanou po dobu 1-2 hod. se ředí v 500 ml. Pro kontinuální 24hodinovou infuzi vysokých dávek se doporučuje zředit celkovou dávku (např. 5 g/m2) ve 3 l 0,9% roztoku NaCl.


Dávkování
Frakcionované podání:
1,2 až 2,4 g/m2 povrchu těla (= 30-60 mg/kg tělesné hmotnosti) denně po dobu pěti po sobě následujících dnůCelková dávka v jednom cyklu dosahuje 6-12 g/m2 povrchu těla (= 150-300 mg/kg tělesné hmotnosti). Přípravek je podáván ve formě intravenosní krátkodobé infuze po dobu od 30 minut do dvou hodin podle na objemu infuze.


Kontinuální infuze: 
5 g/m2 povrchu těla (= 125 mg/kg tělesné hmotnosti) jako jednotlivá dávka, obvykle podávaná ve formě 24-hodinové kontinuální infuze.
Celková dávka v jednom cyklu nesmí překročit 8 g/m2 povrchu těla (= 200 mg/kg tělesné hmotnosti).
Oproti frakcionovanému podání může vést podání ifosfamidu v jednotlivé vysoká dávce k závažnějším hematologické, urologické a nefrologické toxicitě a toxicitě CNS.


Poznámka:
Výše uvedená doporučení ohledně dávky platí především pro monoterapii ifosfamidem. Užívá-li se přípravek pro kombinovanou chemoterapii v kombinaci s jinými cytostatiky, musí se dodržovat pokyny pro příslušné schéma léčby.
Používá-li se přípravek v kombinaci s jinými chemoterapeutiky s podobnou toxicitou, může být nezbytné snížit dávku a/nebo prodloužit dobu intervalů mezi jednotlivými podáními


Dávkování mesny zde

 • Při aplikaci ifosfamidu dlouhodobou nitrožilní infuzí se na jejím začátku aplikuje mesna (Uromitexan) nitrožilní injekcí v dávce odpovídající 20% dávky ifosfamidu, dále se přidá do infuze ifosfamidu v dávce odpovídající až 100% dávky ifosfamidu, uroprotektivní účinek se doporučuje udržovat ještě dalších 6-12 hodin po skončení infuze ifosfamidu dávkou až 50% právě aplikované dávky ifosfamidu.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.