Search

Karcinom prostaty - metastatický

Léčba


 1. hormonoterapie
  • bilaterální orchiektomie ( OE)
  • LH-RH analog - pokles testosteronu pod  2 nmol/l se dostaví za  3 měsíce, pokud ne, je nutné přidání antiandrogenu nebo provedení OE
  • LH-RH analog + antiandrogen
  • orchiektomie + antiandrogen
  • intermitentní léčba LHRH analogem snaha prodloužit hormonosenzitivní období s možností zachování sex.aktivity
   • po 3m pokles PSA o  50% a testosteron pokles pod  2 nmol/l
   • po 6m pokles \psa pod  80% nebo pod  4ng/ml
   • pak je možné přerušení LHRH a sledování PSA  a testosteronu á 3m
   • nasazení LHRH +50%PSA, PSA nad  20. klinické zhoršení
 2. paliativní RT
 3. chemoterapie