Search

Karcinom prostaty - střední riziko rekurence

T2b nebo G7 a více  nebo PSA  10-20

Léčba možnosti

  1. výhled přežití méně jak  10 let
  2. více ja  10 let 
    • RT
    • RAPE