Search

Pankreas anatomie poznámky
Rozměry

délka : 14-16 cm
šířka: 3-9 cm
tloušťka :2-3 cm
hmotnost: 60-90g


Uložení


od duodena  doleva ke slezině


  • caput před tělem L2 , za hlavou vzniká kmen v. portae (v.m.sup. a v.lienalis), od v.c.inf. a od břišní aorty je hlava oddělena jemnou vazivoou blánou (tzv. retropankreatickou Treitzovou) membránou
  • corpus probíhá doleva k levé ledvině, přední plocha je přivrácena do úzkého peritoneálního prostoru za žaludkem do bursa omentalis
  • cauda - výběžek těla dosahující až ke slezině

Poznámky

  • průběh mesocolon transversum rozděluje slinivky na horní a dolní část.
  • k inframezokolické části je nejjednodušší chirurgický přístup
  • endokrinní pankreas - 1 milion Langerhansových ostrůvků (insulae p.), tvoří 1,5% hmotnosti pankreatu, max je v ocasu a min v caput ( hormony: glukagon,somatostatin a gastrin)
  • exokrinní část - produkce pankreatické šťávy 2l/den
  • cévní zásobení -inframezokolická část cévy z oblasti a.m.sup.  a supramezokolická část do oblasti truncus coleliacus, žíly ústi do v.portae
  • lymfatika četné především podél v.lienalis, četné spojky s lymf. řečištěm žaludku , tračníku a jater

Odkazy